Privacy Policy

1. Algemeen
Veerle Baele (fotografie) (hierna genoemd VB) vindt privacybescherming van groot belang. Persoonsgegevens worden daarom met zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Persoonsgegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om een individu te identificeren of die aan een individu kunnen worden gekoppeld. VB houdt zich daarbij aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens en andere toepasselijke wet- en regelgeving. In dit Privacy Statement informeren wij je over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken, voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken en hoe je je privacy rechten kunt uitoefenen.
Veerle Baele, Acacialaan 9, 9620 Zottegem (hierna genoemd VB) is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Dit Privacy Statement is van toepassing wanneer je de website bezoekt.

2. Contact
Voor vragen over het Privacy Statement of over het gebruik van persoonsgegevens, kun je altijd contact met ons opnemen door te mailen naar veerle@saycheesetovee.be.

3. Soort gegevens
Gegevens die je aan ons verstrekt
VB verwerkt de gegevens die je aan haar verstrekt. Deze gegevens kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot: naam, adres, mailadres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, financiële gegevens (ten behoeve van eventuele betaling) en gegevens waaruit blijkt dat eventuele onderwerpen je interesseren.
Verantwoordelijkheid juistheid gegevens
Wanneer je persoonsgegevens verstrekt aan VB ben je zelf verantwoordelijk voor de juistheid daarvan en het actueel houden van persoonsgegevens. VB is, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor onjuistheden of gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van door jouw verstrekte onjuiste of onvolledige informatie.

4. Doeleinden van de verwerking
VB verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
1) De totstandkoming en uitvoering van de gesloten overeenkomst(en), zoals voor:
a) het factureren en de financiële afwikkeling van aankopen;
b) het versturen van serviceberichten met informatie over bijv. het event, tijden, vervoer, etc.
2) De goede bedrijfsvoering, zoals voor;
a) het uitvoeren van promotionele activiteiten zoals bijv. het tonen en verzenden van aanbiedingen en het gebruik van social mediakanalen. Als je geen promotionele berichten van VB meer wilt ontvangen, dan kun je je hier uitschrijven: veerle@saycheesetovee.be
b) het voldoen aan op ons rustende wet- en regelgeving. In bijzondere gevallen zal VB jouw persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen bij bijvoorbeeld vorderingen van autoriteiten zoals politie en justitie, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen;
c) voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van (accountants)controle;
d) fraudebestrijding en de bescherming van bedrijfsbelangen van VB.
VB bewaart de persoonsgegevens zolang als dat nodig is voor de doelen die hierboven zijn genoemd of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

5. Cookies
VB verzamelt gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat ze haar diensten hierop kan afstemmen.
Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op jouw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers of die van een derde partij.
Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Door deze cookies is het mogelijk dat we ook jouw gedrag op andere websites kunnen volgen, maar enkel om jou beter te leren kennen en op meer geschikte manier onze diensten te kunnen aanbieden.

6. Back-up systeem
Er wordt bepaalde informatie met derden gedeeld. Ik werk met een back-up systeem zodat beelden niet verloren kunnen gaan door een crash, wilt u dit niet dan kan dit verwijderd worden. Hou er echter rekening mee dat VB niet meer garant staat voor het leveren van beelden indien u deze verliest. Ook worden gegevens gedeeld met leveranciers, zodat wij een artikel kunnen bestellen en bij u kunnen bezorgen. Alle leveranciers zijn verplicht om uw privacy te respecteren.

7. Recht op inzage, correctie en verwijdering
VB houdt jouw gegevens graag actueel. Als je wilt weten of de persoonsgegevens die wij van jou hebben juist zijn, of als je wilt weten welke persoonsgegevens VB van jou verwerkt, kun je ons om een overzicht vragen. Daarnaast kun je een verzoek doen om bepaalde gegevens te wijzigen en/of te verwijderen. Een verzoek om een overzicht of verwijdering van gegevens, kun je richten aan veerle@saycheesetovee.be. Hou er rekening mee dat VB je ook kan verzoeken om een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen om je identiteit vast te stellen.

8. Recht van verzet
Je hebt het recht je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. Wanneer je aangeeft niet langer te willen worden benaderd (via een bepaald medium), kun je dat aan VB laten weten via veerle@saycheesetovee.be. Vermeld in je bericht duidelijk dat het gaat om jouw recht op verzet. Je kunt tevens ten alle tijden de toestemming voor het verzenden van digitale nieuwsbrieven of per e-mail verzenden van informatie betreffende producten en diensten van VB intrekken, via dezelfde wijze als hierboven vermeld, of via de afmeldmogelijkheid onderaan dergelijke e-mailberichten. VB zal zo snel mogelijk na ontvangst van het verzoek het gebruik van je gegevens voor de doeleinden waartegen je je verzet beëindigen.

9. Wijziging van het Privacy Statement
VB kan wijzigingen aanbrengen in het Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.
Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op 11 maart 2021.
Terug naar boven